Reklamační řád společnosti Český porcelán, a. s.


Sídlo: Tovární ulice 605/17, Dubí u Teplic, PSČ 41701
Identifikační číslo: 00174238
DIČ: CZ00174238

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101
(dále jen „Prodávající“)

pro reklamaci zboží,

včetně zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.cesky.porcelan.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa:     Český porcelán, akciová společnost
                                 Tovární ulice 605/17
                                  417 01 Dubí u Teplic
Kontaktní e-mail:     prodej@cesky.porcelan.cz
Kontaktní telefon:    (+420) 417 518 111
Kontaktní fax:          (+420) 417 571 968
     

Reklamace

1.    Reklamace vad zboží musí být uplatněna písemnou formou pouze v oddělení tuzemského nebo zahraničního prodeje společnosti Český porcelán, akciová společnost neprodleně po jejich objevení, nejdéle však do 24 měsíců. Výrobky se při reklamaci posuzují dle Vnitropodnikových podmínek jakosti Českého porcelánu, akciová společnost pro užitkový a ozdobný porcelán, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

2.    Reklamovaný výrobek musí být čistý a v originálním balení, ve kterém bylo zboží prodáno.

3.    Zákazník musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:

a) ze které obchodní faktury (zakázky) jsou vadné výrobky reklamovány

b) důvody reklamace

4.    Lomy přepravou (rozbité zboží) - reklamovat ihned

a) pokud si dopravu zákazník zajišťuje sám - palety možno překontrolovat v Českém porcelánu a.s. a případné lomy budou ihned vyměněny. Následné reklamace na lomy nebudou uznány.

b) pokud dopravu zajišťuje výrobce (akciová společnost Český porcelán) - po dopravení na místo určení odběratel překontroluje palety. Palety viditelně poškozené přepravou zkontroluje a rozbité zboží se seznamem výrobků, podepsaným odběratelem a řidičem Českého porcelánu a.s., odešle jako reklamaci zpět.

5.    Prodávající prostřednictvím své reklamační komise zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace.

6.    V případě, že reklamace je oprávněná, prodávající má právo podle své volby nahradit zásilku novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo poskytnout finanční náhradu do výše kupní ceny reklamovaného zboží.

7.  Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím, nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.

Platné od 1. 7. 2023

Aktualizováno 10. 10. 2023