Pro akcionáře

Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238 DIČ: CZ00174238

Představenstvo společnosti

Ing. Radek Horčička - předseda představenstva

Helena Müllerová - místopředsedkyně představenstva

Ing. Radislav Feix, Ph. D. - člen představenstva

 

Dozorčí rada společnosti

Bc. František Bednář - předseda dozorčí rady

Lukáš Toufar -  místopředseda dozorčí rady

Danuše Vlachová - člen dozorčí rady

 

Informace a dokumenty ke stažení pro akcionáře společnosti Český porcelán, akciová společnost


Zapsána do OR dne 1. 7. 1990
Spisová zn. B 101/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
Základní kapitál 101 314 000 Kč