Historie Českého porcelánu

Bylo to v roce 1864, kdy dubský průmyslník p. Anton Tschinkel koupil od potomka nejstaršího místního rodu Floriana Waltera stavbu čp. 55, na jejímž místě vystavěl manufakturu na výrobu majoliky a po deseti letech i výrobu porcelánu. Byl to původně mlýn s názvem Dolní lesní mlýn v dnešní Tovární ulici.

Přesto, že p. Tschinkel byl jeden z nejbohatších průmyslníků v okolí, neustál ničivou krizi 80. let a 5. ledna 1885 se ocitl v konkurzu. Porcelánku prodal německé firmě O. C. Teuchert z nedaleké Míšně. Tato firma zavedla v získané továrně, kterou nazvala Filliale Eichwald der Meissner Ofen – und Porzellanfabrik Specialität: Meissner Zwiebel muster in allen Variationen, výrobu cibulákového porcelánu.

Po 11 letech pro celní potíže (Dubí spadalo pod Rakousko Uhersko, tedy Vídeň) došlo k prodeji zavedené továrny průmyslníku p. Bernardu Blochovi, který ji dále provozoval pod názvem Eichwelder Porzellan – und Ofen – Fabrik Bloch & Co. Böhmen až do roku 1938, kdy se dostala pod správu Říše. Od p. Blocha byla „vykoupena“ v r. 1942 a působila pak pod názvem Porzellan Fabrik Dr. Widera Eichwald.

Poválečné období

V roce 1945 přešla porcelánka pod správu českého státu, který ji provozoval pod národní správou, kterou do znárodnění v roce 1948 vedl český odborník z předválečného období p. Josef Šimek. Od tohoto období až do roku 1991 byla porcelánka národním podnikem a spadala jako závod pod různá seskupení, jako Spojené keramické závody Teplice, Duchcovský porcelán národní podnik a od roku 1958 pak pod koncern Karlovarský porcelán.

Privatizace

Po privatizaci v roce 1991 se porcelánka osamostatnila pod názvem Český porcelán, akciová společnost Dubí. Fúzí provedenou v roce 2009 se pak spojila s Porcelánovou manufakturou Royal Dux v Duchcově, který se stal závodem na výrobu figurálního a ozdobného porcelánu Českého porcelánu v Dubí. Historie tohoto závodu sahá až do roku 1853 a jeho označení Royal Dux je světově známé a uznávané pro svou rozsáhlost a kvalitu výroby.

Od svého osamostatnění porcelánka organizovala každoročně vždy v červnu mezinárodní symposia a to střídavě jako bienále tzv. hrnkové symposium a symposium malby kobaltem pod glazuru.

Vlastním nákladem Český porcelán zakoupil a kompletně zrekonstruoval ve své bezprostřední blízkosti bývalou keramickou továrnu firmy Riedel na realizační ateliér pro studenty Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z krajského města Ústí nad Labem, kde mimo české, působí na stážích i zahraniční studenti. S touto fakultou akciová společnost velmi úzce spolupracuje na tvarové i dekorační tvorbě.

Český porcelán dnes

Český porcelán a. s. je nositelem českého ocenění „ Rodinné stříbro“ a v osmi ročnících byl zařazen mezi 100 nejlepších firem v České republice. Již 7x byla společnost oceněna diplomem 100 nejobdivovanějších českých firem a 3 x oceněna mezinárodním diplomem Golden Trophy for quality a dalšími.

Naší devizou jsou kvalitní a včasné dodávky a zejména rychlá reakce na požadavky a doporučení zákazníků na tvarovou či dekorační inovaci.